Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh lần thứ XXI - Nhiệm kì 2022 - 2024 sẽ diễn ra vào ngày 14,15/8. Với khẩu hiệu hành động: Tiên phong - Chuyên nghiệp - Sáng tạo - Toàn diện giá trị - Phát triển bền vững, đây hứa hẹn là một nhiệm kỳ thành công rực rỡ dưới sự dẫn dắt của đội ngũ Ban Chấp hành xuất sắc, giữ vững vai trò và tiếp nối sứ mệnh tạo nên những giá trị thiết thực cho sinh viên UEH nói riêng và sinh viên thành phố nói chung.

Tiên phong
Chuyên nghiệp và sáng tạo
Toàn diện giá trị - Phát triển bền vững

Ngày hội "technology and innovation" 2022

Các hoạt động

Các hoạt động chào mừng Đại Hội Đoàn đang diễn ra, tham gia ngay nhé

Image

UEH BLUE FLASHBACK

By System Admin — Jan 04, 2022

Read More

Image

INTERACTIVE MOVIE

By System Admin — Jan 04, 2022

Image

UEH Blue Prism

By System Admin — Jan 04, 2022

Image

Bài hát chào mừng Đại hội

By System Admin — Jan 04, 2022