Tin tức - cates/3.png

Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khoa Công nghệ Thông tin Kinh doanh - Nhiệm kỳ XII 2022 - 2024

Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khoa Công nghệ Thông tin Kinh doanh - Nhiệm kỳ XII 2022 - 2024

By System Admin — Jul 12, 2022

Từ trước đến nay, mỗi thế hệ sinh viên BIT luôn luôn tự hào có trong mình tấm lòng đam mê cống hiến và tinh th...

Read More

Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khoa Ngoại ngữ - Nhiệm kỳ III 2022 - 2024

Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khoa Ngoại ngữ - Nhiệm kỳ III 2022 - 2024

By System Admin — Jul 12, 2022

Vào 17h30 ngày 30/05/2022 vừa qua, Đoàn khoa Ngoại ngữ đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đoàn Khoa Ngoại...

Read More

Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khoa Toán - Thống kê - Nhiệm kỳ IX 2022 - 2024

Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khoa Toán - Thống kê - Nhiệm kỳ IX 2022 - 2024

By System Admin — Jul 12, 2022

Hiểu được vai trò quan trọng trong công tác Đoàn Thanh niên và phong trào thanh niên, sau thời gian làm việc n...

Read More

Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 - 2024

Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 - 2024

By System Admin — Jan 04, 2022

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 - 2022 r...

Read More