Tin tức - cates/3.png

Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khoa Quản lý Nhà nước - Nhiệm kỳ II 2022 - 2024

Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khoa Quản lý Nhà nước - Nhiệm kỳ II 2022 - 2024

By System Admin — Jul 12, 2022

Ngày 22/05/2022 vừa qua, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khoa Quản lý Nhà nước lần thứ II, nhiệm kỳ 202...

Read More

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khoa Lý luận chính trị lần thứ XIV - Thử thách mới, trách nhiệm mới

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khoa Lý luận chính trị lần thứ XIV - Thử thách mới, trách nhiệm mới

By System Admin — Jul 12, 2022

Vào 17g00 ngày 26/05/2022 vừa qua, Đoàn khoa Lý luận chính trị đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đoàn Kho...

Read More

Nhìn lại hành trình đáng nhớ của "Thế giới Tài chính"

Nhìn lại hành trình đáng nhớ của "Thế giới Tài chính"

By System Admin — Jul 12, 2022

Vào lúc 21g00, ngày 19 tháng 05 năm 2022, Đại hội Đại biểu Đoàn khoa Tài chính lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 20...

Read More

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khoa Quản trị lần thứ XII - Nhìn lại hành trình vững mạnh, tiếp bước tương lai

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khoa Quản trị lần thứ XII - Nhìn lại hành trình vững mạnh, tiếp bước tương lai

By System Admin — Jul 12, 2022

Nhằm tổng kết đánh giá kết quả thực hiện các chương trình hành động trong nhiệm kỳ 2019 – 2022, đề ra phương h...

Read More

Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khoa Quản trị - Nhiệm kỳ XII 2022 - 2024

Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khoa Quản trị - Nhiệm kỳ XII 2022 - 2024

By System Admin — Jul 12, 2022

Vào ngày 28/05/2022 vừa qua, đã diễn ra buổi Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khoa Quản trị lần thứ XII...

Read More

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khoa Kế toán lần thứ XII

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khoa Kế toán lần thứ XII

By System Admin — Jul 12, 2022

Nhiệm kỳ 2019 - 2022 của Đoàn khoa Kế toán đã khép lại với nhiều thành tựu đáng tự hào không chỉ của mỗi cá nh...

Read More

Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khoa Du lịch - Nhiệm kỳ III 2022 - 2024

Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khoa Du lịch - Nhiệm kỳ III 2022 - 2024

By System Admin — Jul 12, 2022

Chặng đường cũ của nhiệm kỳ II đã hoàn thành, xin chân thành cảm ơn các anh các chị cùng các bạn đã luôn nỗ lự...

Read More

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khoa Tài chính Công UEH lần XIV nhiệm kỳ 2022 - 2024

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khoa Tài chính Công UEH lần XIV nhiệm kỳ 2022 - 2024

By System Admin — Jul 12, 2022

Ngày 30/05/2022, vào lúc 17h00, Đại Hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khoa Tài chính Công lần thứ XIV nhiệm k...

Read More

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Khoa Ngoại ngữ UEH lần III - Khởi đầu một hành trình mới đầy triển vọng

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Khoa Ngoại ngữ UEH lần III - Khởi đầu một hành trình mới đầy triển vọng

By System Admin — Jul 12, 2022

Vào 17h30 ngày 30/05/2022 vừa qua, Đoàn khoa Ngoại ngữ đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đoàn Khoa Ngoại...

Read More

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khoa Công nghệ thông tin kinh doanh lần thứ XII - Đoàn kết - Xung kích - Sáng tạo

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khoa Công nghệ thông tin kinh doanh lần thứ XII - Đoàn kết - Xung kích - Sáng tạo

By System Admin — Jul 12, 2022

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khoa Công nghệ thông tin kinh doanh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2024 đ...

Read More

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khoa Toán - Thống kê lần thứ IX nhiệm kỳ 2022-2024 - Tiếp bước hành trình

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khoa Toán - Thống kê lần thứ IX nhiệm kỳ 2022-2024 - Tiếp bước hành trình

By System Admin — Jul 12, 2022

Vào 18g00 ngày 31/05/2022 vừa qua, Đoàn khoa Toán - Thống kê đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đoàn Khoa...

Read More

Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khoa Kế toán - Nhiệm kỳ XII 2022 - 2024

Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khoa Kế toán - Nhiệm kỳ XII 2022 - 2024

By System Admin — Jul 12, 2022

Nhiệm kỳ 2019 - 2022 của Đoàn khoa Kế toán đã khép lại với nhiều thành tựu đáng tự hào không chỉ của mỗi cá nh...

Read More